Projekti

Udruga aIPAK pokrenula je ili sudjeluje u nekoliko zasebnih projekata, koji su još uvijek u tijeku.

Dvama projektima, „Sveti Petar u Osoru“ i „Otočni samostani na Kvarneru u razdoblju od 5. do 11. stoljeća“, sudjeluje u pomicanju znanstvenih spoznaja o nekim ključnim arheološkim lokalitetima Kvarnera, ali i u promicanju arheoloških istraživanja putem objava, predavanja, predviđenih izložbi.

Naša Udruga isto je tako partner općini Omišalj u realizaciji projekta Arheološkog parka koji nosi radni naziv „Mirine-Fulfinum“. Tako je zapravo osmišljanje izložbe „Omišaljska povijest kroz arheološka vrela“, otvorene u lipnju 2010. godine u narteksu ranokršćanske crkve na Mirinama, predstavilo prvi korak ka ostvarenju organiziranog arheološkog parka, a možda čak i muzeja.

Osnivači Udruge su svojevremeno bili i voditelji pojedinih arheoloških istraživanja, čije vam rezultate, u skraćenom obliku, predstavljamo kroz rubriku „Lokaliteti“. Iznimku čini Omišalj, koji jedini nije arheološki lokalitet, već mjesto od kojeg je sve počelo, te je kao takav zaslužio i zaseban tekst!

Projekt - Izložba panoa

Projekt - Izložba panoa

Projekt - Mirine-Fulfinum

Projekt - Mirine-Fulfinum

Projekt - Osor Sv. Petar

Projekt - Osor Sv. Petar

Projekt - Sv. Petar kod Ilovika

Projekt - Sv. Petar kod Ilovika

Otočno redovništvo na Kvarneru od 5. do 11. stoljeća

Projekt - Otočno redovništvo na Kvarneru od 5. do 11. stoljeća