Otočno redovništvo na Kvarneru od 5. do 11. stoljeća

Pogled na otočić Orudu s otočića Palacol

Pogled na otočić Orudu s otočića Palacol

Udruga za arheološka istraživanja i promidžbu arheologije Kvarnera (aIPAK) započela je u 2009. godini naslovni projekt u suradnji s francuskim Udruženjem APAHJ i Sébastienom Bullyem, arheologom pri istraživačkom laboratoriju ARTeHIS Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja (CNRS) iz Dijona.

U predloženom programu sudjelovat će združen tim hrvatskih i francuskih stručnjaka iz područja arheologije, povijesti umjetnosti i povijesti, pod vodstvom mr.sc. Morane Čaušević s hrvatske, te dr.sc. Sebastiena Bullya s francuske strane.
Predložen program zamišljen je kao višegodišnji istraživački projekt kasnoantičke i ranosrednjovjekovne samostanske baštine kvarnerskih otoka, u kojem se u prvom redu namjerava stvoriti točna i potpuna baza podataka spomenutih lokaliteta. Tako se za sljedeću godinu predviđa izrada, kako tlocrta, tako i kompletne dokumentacije postojećeg stanja nekolicine kvarnerskih lokaliteta, poimence crkve i kompleksa na lokalitetu Martinšćica na otoku Cresu, te samostanskog kompleksa na otočiću Sveti Petar pokraj Ilovika.

Izradom kompletne dokumentacije arheoloških lokaliteta namjerava se naposljetku i obogatiti spoznaja o razvoju samostanskih redova na području Kvarnera u kasno antičko i ranosrednjovjekovno doba, ali i isto tako promovirati hrvatsku kulturnu i kršćansku baštinu kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu.

Karta Kvarnera s naznačenim lokalitetima obuhvaćenim programom “Otočno redovništvo na Kvarneru od 5. do 11. stoljeća”

Karta Kvarnera s naznačenim lokalitetima obuhvaćenim programom “Otočno redovništvo na Kvarneru od 5. do 11. stoljeća”