Partneri i sponzori

Udruga aIPAK ostvarila je, preko projekta „Sveti Petar – Osor“, suradnju s francuskim udruženjem APAHJ (Association pour la promotion de l’archéologie dans le Haut Jura), te s Međunarodnim istraživačkim centrom za kasnu antiku i srednji vijek sa Sveučilišta u Zagrebu (MICKAS/IRCLAMA). Ovo podrazumijeva zajednička istraživanja kako u Hrvatskoj, tako i u Francuskoj, ali i razmjenu studenata iz obje zemlje.

Od 2010. godine, dva udruženja (aIPAK i APAHJ) proširila su suradnju i na novi projekt, koji nosi naslov „Otočni samostani na Kvarneru u razdoblju od 5. do 11. stoljeća“. Njegovi osnivači i voditelji su Morana Čaušević-Bully, arheolog iz Udruge aIPAK, te Sébastien Bully, arheolog pri istraživačkom laboratoriju ARTeHIS Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja (C.N.R.S.) iz Dijona. Više o oba projekta možete saznati u istoimenoj rubrici, ili ako želite doznati nešto više o ovoj suradnji, ili eventualno sudjelovati u njoj, pišite nam na e-mail info@udrugaaipak.hr.

Udruga aIPAK prvenstveno se financira iz proračuna općine Omišalj, gdje se nalazi i sjedište Udruge. Pojedinačni se projekti financiraju i iz donacija, pa tako projekt izložbe panoa na Mirinama potpomažu većim dijelom općina Omišalj, ali i Turistička zajednica općine Omišalj-Njivice, dok je projektu „Sveti Petar – Osor“ sredstva donirala američka fondacija "Caritas veritatis". Nadamo se da ćemo ubuduće ovdje moći nabrojati i neke druge Kvarnerske općine na čijem području djelujemo, ali i samu Županiju.

Ako želite donirati sredstva, pišite nam na e-mail info@udrugaaipak.hr

Partneri i sponzori