O udruzi aIPAK

Osnovani smo i registrirani u Registar udruga republike Hrvatske krajem 2006. godine.

Udruga aIPAK zamišljena je kao organizacija kojoj je cilj poticati, pomagati i razvijati stvaranje slike povijesti područja sjevernog Jadrana, prvenstveno putem znanstveno-arheoloških istraživanja, ali i predavanjima, objavljivanjima brošura, organizacijom izložaba, i sl. Cilj nam je razviti senzibilitet javnosti, pogotovo mladih, prema povijesnim i arheološkim temama, te kulturnoj baštini uopće. Nadalje, razvojem i poticanjem prezentacija arheoloških lokaliteta namjeravamo obogatiti i turističku ponudu Kvarnera. Nadalje, ostvarivanjem međunarodne suradnje s europskim asocijacijama sličnih ciljeva namjeravamo obogatiti razmjenu znanja i do sada stečenih spoznaja s ostalim dijelovima Europe.

Na našim stranicama moći ćete dobiti uvid u tekuće aktivnosti Udruge, u projekte u osnivanju, te saznati nešto o arheološkim lokalitetima na čijim su istraživanjima naši članovi sudjelovali.

Ako se želite učlaniti u našu Udrugu, dovoljno je poslati nam vaš kratki životopis, reći nam čime se bavite i iz kojeg biste se razloga pridružili našim aktivnostima, sve to na e-mail adresu: info@udrugaaipak.hr.

Predsjednica Udruge: Morana Čaušević Bully
Dopredsjednik: Alen Karabaić

Adresa: Stran 2, 51513 Omišalj, Hrvatska
E-mail: info@udrugaaipak.hr

MB: 2120208
OIB: 61746506179

Simbol udruge: zlatni novčić cara Teodozija II kovan u carskim kovnicama Konstantinopola, pronađen na lokalitetu "Mohorov" u uvali Blatna na otoku Krku.


novčić cara Teodozija II
novčić cara Teodozija II