Njivice

Pogled iz zraka na kružnu građevinu

Pogled iz zraka na kružnu građevinu (Goran Skelac, Geoarheo)

Potencijal lokaliteta „Poje“ mogao se naslutiti već odavno, prema slučajnim nalazima pronađenima prilikom raznih radova u području neposrednog okoliša crkve. Radilo se o grobovima "u cigli" i napose fragmentu pluteja s pleternom ornamentikom (o.9.st.), koji se danas čuva iznad oltara župne crkve.

Arheološka istraživanja započeta su tek 2006. godine, ali su već tada potvrdila da pred sobom imamo bogat arheološki lokalitet. Na ovom se mjestu nalazi antička villa rustica (2.-3. st. po. Kr.), s kasnijim pregradnjama, unutar čijeg je prostora izgrađena crkva iz možda ranokršćanskog razdoblja, a najkasnije ranosrednjevjekovnog – sudeći prema fragmentu pluteja. Ovu radnu hipotezu potvrdila su arheološka zaštitna istraživanja, koje je u 2007. godini izvela privatna arheološka tvrtka Geoarheo.

Sonda iz 2006.

Sonda iz 2006. (Morana Čaušević)

Fragment pluteja s oltarne pregrade

Fragment pluteja s oltarne pregrade (Damir Krizmanić)

Fragment lampice s prikazom Menore

Fragment lampice s prikazom Menore (Goran Skelac, Geoarheo)

Lokalitet

Njivice