Novosti

Projekt - Izložba panoa

Projekt - Izložba panoa

U okviru projekta arheološkog parka „Fulfinum – Mirine“, Udruga je osmislila i postavila izložbu posvećenu arheološkim lokalitetima općine Omišalj u prostoru narteksa crkve na Mirinama. Izložba je svečano otvorena u mjesecu lipnju 2010. godine i zamišljena je kao stalna izložba, koju ćete moći posjetiti za ljetnih mjeseci. Pročitaj više...

Otočno redovništvo na Kvarneru od 5. do 11. stoljeća

Projekt - Otočno redovništvo na Kvarneru od 5. do 11. stoljeća

Udruga za arheološka istraživanja i promidžbu arheologije Kvarnera (aIPAK) započela je u 2009. godini naslovni projekt u suradnji s francuskim Udruženjem APAHJ i Sébastienom Bullyem, arheologom pri istraživačkom laboratoriju ARTeHIS Nacionalnog centra za znanstvena istraživanja (CNRS) iz Dijona. Pročitaj više...